IV CIRCUIT SÈNIOR 2018-2019

IV MÀSTER SÈNIOR

 

REGLAMENT I BASES DE COMPETICIÓ TEMPORADA 2018-2019

 

1.       Participació

 

Podran participar tots els jugadors i jugadores amb llicència catalana corresponent a la temporada 2018-2019 i que hagin nascut abans de l’1 de juliol de 1969.

 

2.       Sistema de joc

 

La competició és individual i amb handicap, s’aplicarà el handicap oficial de la FCBB, corresponent a la temporada 2017-2018. Al final de la tercera jornada s’actualitzarà el handicap d’acord amb les llistes actualitzades de la FCBB (3 primeres jornades handicap any anterior), els jugadors i jugadores nous i que no comptin amb handicap se’ls aplicarà el handicap que resulti de les seves sèries, aquest s’anirà revisant en el decurs de la competició. La màxima partida amb handicap no pot superar els 300 pals.

 

Es jugaran un total de 8 proves, en cada jornada es jugarà 2 sèries de 3 partides amb el handicap oficial de la FCBB en la seva darrera publicació, això dóna una classificació a pals. Al primer classificat de cada sèrie se li donen tants punts com participants juguen aquella jornada, i així fins al darrer que obté 1 punt.

 

En cas d’empat es repartiran els punts entre els empatats. Hi haurà una bonificació addicional d’1 punt per totes les partides que amb handicap siguin igual o superior a  215 pals.

 

Es jugarà a l’americana en el parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida de parell de pistes, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.

 

A cada una de las proves i instal·lacions es designarà un delegat/da que serà l’encarregat/da de tots els temes organitzatius és a dir: cobrar inscripcions, pagar a la instal·lació, ocupar-se del sorteig de pistes, nombrar anotadors/es per tal d’omplir las actes i fer d’àrbitre en el decurs de la competició. També és el/la responsable de fer arribar les actes al servei informàtic i el import de les inscripcions  al tresorer.

 

Resolució d’empats

 1.- La sèrie (3 partides) més alta de la fase

 2.- El de menor handicap en la ultima llista publicada

 3.- La segona sèrie (3 partides) més alta de la fase, fins desfer l’empat

 

 

3.       Premis al completar-se les 8 proves

 

1er Classificat/da i Campió/na ABSOLUT del IV Circuit qui més punts hagi sumat en las 8 proves

2on Classificat/da i Sot Campió/na

3er Classificat/da

Medalles d’or, argent i bronze – subvenció als 25 primers (annex 1)

 

Subvenció extraordinària

Partida de 300 (amb handicap) .......................................... 50,00 €

 

4.       Preu i inscripcions

 

El preu d’inscripció de cada prova és de 40 €, amb bonificació de 10 € pels socis de l’ABCS.

 

Les inscripcions es trametran al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar nom, cognoms, número de llicència, club i dia de joc.

 

5.       Classificació Màster Sènior 2019

 

Es classificaran pel màster 2019 els 30 millors jugadors/es a la suma de les 12 millors sèries (cada sèrie 3 partides).

 

La competició del Màster sempre serà amb 30participants, les possibles baixes es cobriran per ordre de classificació.

 

6.       IV Màster Sènior 2019

 

Els 30 jugadors/es classificats jugaran 6 partides en las què en cada partida es repartiran els punts de 29 a 1 segons l’ordre de classificació, seguin el criteri què, en els empats es reparteixen els punts de les posicions.

 

La classificació final del IV Màster Sènior 2019 serà a punts, en cas d’empat, aquest  es desfarà :

Els pals sumats en la prova del Máster (handicap)

La sèrie inicial (3 primeres partides) més alta

El de menor handicap de la darrera llista publicada

La segona sèrie (3 partides) de tot el IV Circuit, fins desfer l’empat

 

6.1. Premis  Màster Sènior

 

1er Classificat i Campió/na del Màster

Trofeu

2on Classificat .....................................

Trofeu

3er Classificat .....................................

Trofeu

Títol de Mestressa a la millor jugadora scratch del Màster

 

Títol de Mestre al millor jugador a scratch del Màster

Subvencions als 18 primers (Annex 2)

 

6.2. Preu

 

El IV Màster Sènior té un cost de 10€ per  jugadors/es classificats.

 

7.       Consulta puntuacions i classificacions

 

Tota la informació del torneig, reglament, convocatòries, sèries i resultats estaran disponibles al web de l’Associació  http://www.abcs2015.cat  i al de la federació www.fcbb.cat

 

8.       Disposició final

 

Aquesta competició està homologada per la Federació Catalana de Bitlles I Bowling, pel què en tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

 

Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2018-2019.

 

Aquesta competició és individual pel què no és imprescindible l’ús del uniforme de club, tot i què no és permet l’ús de roba texana d’acord amb la normativa de la World Bowling. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques ni competir sota els seus efectes. Es permetrà l’ús de pantalons curts als homes en les jornades que se celebrin en temporada d’estiu.


Es
compta amb un comitè de competició format per 3 persones que seran las que vetllin pel bon funcionament de la competició i  per solucionar els problemes que puguin aparèixer en el torneig.

 

El Comitè de competició per la temporada 2018-2018 està format per: M. Angels López, Fernando Gómez i Mercè Burgués.

 

Annex 2

Campió

 250,00 €

Segon

 150,00 €

Tercer

 100,00 €

Quart

 70,00 €

Cinquè

 60,00 €

Sisè

 50,00 €

Setè

 40,00 €

Vuitè

 35,00 €

Novè

 30,00 €

Desè

 30,00 €

de l ‘11 al 15

 25,00 €

del 16 al 18

 20,00 €

 

Annex 1                                                        

 

 

Campió

 250,00 €

Segon

 150,00 €

Tercer

 100,00 €

Quart

 70,00 €

Cinquè

 60,00 €

Sisè

 50,00 €

Setè

 40,00 €

Vuitè

 35,00 €

Novè

 30,00 €

Desè

 30,00 €

de l’11 al 15

 25,00 €

del 16 al 20

 20,00 €

del 21 al 25

 20,00 €

 

 

Subvencions calculades amb una participació mitja de 40 jugadors/es per prova, poden ser modificades si la participació és més baixa o sensiblement més alta.

 

Barcelona, setembre  2018