V CIRCUIT SÈNIOR 2019-2020 V MÀSTER SÈNIOR
REGLAMENT I BASES DE COMPETICIÓ TEMPORADA 2019-2020 


1. Participació 

Podran participar tots els jugadors i jugadores amb llicència catalana corresponent a la temporada 2019-2020 i que hagin nascut abans de l’1 de juliol de 1970. 


2. Sistema de joc 

La competició és individual i amb handicap. Al inici de la temporada s’aplicarà el handicap oficial de la FCBB, corresponent a la temporada 2018-2019. Durant la temporada s’aniran actualitzant les dades cada cop que la FCBB publiqui una nova llista de mitjanes. Els jugadors i jugadores nous i que no comptin amb handicap se’ls aplicarà el handicap que resulti de les seves sèries, aquest s’anirà revisant en el decurs de la competició. 

Si un jugador/a no arriba a les 18 partides jugades en les llistes que vagi publicant la FCBB, li aplicarem el handicap corresponent a la temporada 2018-19. 

La màxima partida amb handicap no pot superar els 300 pals. 

Es jugaran un total de 8 proves, en cada jornada es jugarà 2 sèries de 3 partides amb el handicap oficial de la FCBB en la seva darrera publicació, això dóna una classificació a pals. Al primer classificat de cada sèrie se li donen tants punts com participants juguen aquella jornada, i així fins al darrer que obté 1 punt. 

Aquesta temporada la classificació del circuit s’establirà amb les 12 millors sèries de 3 partides de cada jugador/a. Per tenir dret als premis s’ha d’ haver jugat un mínim de 6 jornades. 

En cas d’empat es repartiran els punts entre els empatats. Hi haurà una bonificació addicional d’1 punt per totes les partides que amb handicap siguin igual o superior a 215 pals. 

Es jugarà a l’americana en el parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida de parell de pistes, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta. 

A cada una de las proves i instal·lacions es designarà un delegat/da que serà l’encarregat/da de tots els temes organitzatius és a dir: cobrar inscripcions, pagar a la instal·lació, ocupar-se del sorteig de pistes, nombrar anotadors/es per tal d’omplir las actes i fer d’àrbitre en el decurs de la competició. També és el/la responsable de fer arribar les actes al servei informàtic i el import de les inscripcions al tresorer. 

Resolució d’empats
1.- La sèrie (3 partides) més alta de la fase
2.- El de menor handicap en la ultima llista publicada
3.- La segona sèrie (3 partides) més alta de la fase, fins desfer l’empat 


3. Premis al completar-se les 8 proves 

1er Classificat/da i Campió/na ABSOLUT del IV Circuit qui més punts hagi sumat en les 12 millors sèries.
2on Classificat/da i Sot Campió/na 
3er Classificat/da 
Medalles d’or, argent i bronze – subvenció als 25 primers (annex 1) 

Subvenció extraordinària
Partida de 300 (amb handicap) > 50,00 € 


4. Preu i inscripcions 

El preu d’inscripció de cada prova és de 40 €, amb bonificació de 10 € pels socis de l’ABCS. 

Les inscripcions es trametran al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar nom, cognoms, número de llicència, club i dia de joc. 

5. Classificació Màster Sènior 2020 

Es classificaran pel màster 2020 els 24 millors jugadors/es a la suma de les 12 millors sèries de 3 partides. Per classificar-se per al màster s´ha d’haver jugat un mínim de 6 jornades complertes. 

Les possibles baixes es cobriran per ordre de classificació. 

6. V Màster Sènior 2020 

Els 24 jugadors/es classificats jugaran 6 partides en las què en cada partida es repartiran els punts de 24 a 1 segons l’ordre de classificació, en cas de empat es repartiran els punts entre els empatats. 

La classificació final del V Màster Sènior 2020 serà a punts, en cas d’empat, aquest es desfarà :
- Els pals sumats en la prova del Màster (handicap)
- La sèrie inicial (3 primeres partides) més alta
- El de menor handicap de la darrera llista publicada
- La segona sèrie (3 partides) de tot el IV Circuit, fins desfer l’empat 

6.1. Premis Màster Sènior 

Posició

Premi

1er Classificat i Campió/na del Màster

Trofeu

2on Classificat

Trofeu

3er Classificat

Trofeu


Subvencions als 18 primers (Annex 2) 


6.2. Preu 

El V Màster Sènior té un cost de 10€ per jugadors/es classificats. 


7. Consulta puntuacions i classificacions 

Tota la informació del torneig, reglament, convocatòries, sèries i resultats estaran disponibles al web de l’Associació http://www.abcs2015.cat i al de la federació www.fcbb.cat. 


8. Disposició final 

Aquesta competició està homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, pel què en tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB. 

Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2019-2020. 

Aquesta competició és individual pel què no és imprescindible l’ús del uniforme de club, tot i què no es permet l’ús de roba texana d’acord amb la normativa de la World Bowling. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques ni competir sota els seus efectes. Es permetrà l’ús de pantalons curts als homes en les jornades que se celebrin en temporada d’estiu. 

Es compta amb un comitè de competició format per 3 persones que seran las que vetllin pel bon funcionament de la competició i per solucionar els problemes que puguin aparèixer en el torneig. 

El Comitè de competició per la temporada 2019-2020 està format per: M. Angels López, Fernando Gómez i Mercè Burgués. 

 

Annex 1 

Posició

Premi per jugador

Campió

250€

Segon

150€

Tercer

100€

Quart

70€

Cinquè

60€

Sisè

50€

Setè

40€

Vuitè

35€

Novè

30€

Desè

30€

de l’11 al 15

25€

del 16 al 20

20€

del 21 al 25

20€

 

 

Subvencions calculades amb una participació mitja de 40 jugadors/es per prova, poden ser modificades si la participació és més baixa o sensiblement més alta. 


Barcelona, juliol 2019